Cottage, Poundbury

Cottage, Poundbury

< Previous photo   NEXT photo >

Back to May pictures