Mound, Poundbury

Mound, Poundbury

< Previous photo   NEXT photo >

Back to February pictures