Ex-tree, Poundbury

Ex-tree, Poundbury

< Previous photo   NEXT photo >

Back to February pictures